Udało się wczoraj zaliczyć profit w Ekstraklasie, mam nadzieję, że dzisiaj także wszystkie moje propozycje z polskiego podwórka okażą się być trafne. Zameldujemy się na boiskach w Mielcu, Łodzi oraz w...