Regulamin – Kalendarz Adwentowy 2021

Organizator konkursu

Better Collective A/S z siedzibą w Toldbodgade 12, 1253 Kopenhaga K, Dania, CVR 27652913, właściciel serwisu www.zagranie.com (Better Collective, Serwis, my, nas, nasz) jest organizatorem konkursu (“Konkurs” lub “Kalendarz adwentowy”), w którym udział jest bezpłatny.

Warunki udziału

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi wykonywać zadania przygotowane przez redakcję Zagranie.com
 2. W dniu początku konkursu uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Udział w Konkursie jest dostępny dla rezydentów Polski.
 4. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują Regulamin Konkursu oraz Politykę Prywatności opublikowane na stronie www.zagranie.com

Jak uczestniczyć

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Na stronie Zagranie.com, a także grupie https://www.facebook.com/groups/grupazagranie codziennie w dniach 01.12 – 24.12 będą się pojawiać zadania dotyczące kalendarza adwentowego.
 3. Każdy użytkownik może uczestniczyć tylko raz w jednym dniu (etapie) Konkursu.
 4. Każdego dnia od 01.12 do 24.12 będziemy publikowali na naszej grupie zadanie do wykonania.
 5. Każde zadanie będzie miało opisane warunki uczestnictwa w poście na Grupie Zagranie.
 6. Zadania będą miały zróżnicowany charakter.
 7. Uczestnicy będą mieli możliwość wygrania głównej nagrody przyznawanej po zakończeniu Konkursu, a także nagród dodatkowych na poszczególnych etapach.

Wyłonienie zwycięzcy

 1. Nagrody zostaną przyznane na każdym etapie Konkursu zgodnie z rankingiem uczestników i poniższymi kryteriami.
 2. Na każdym etapie uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Uczestnik z najwyższym wynikiem punktowym zostanie sklasyfikowany na pierwszym miejscu.
  2. Jeśli liczba punktów zdobytych przez dwóch uczestników będzie równa, to wyżej sklasyfikowany zostanie uczestnik z większą liczbą pierwszych miejsc.
  3. Jeśli zarówno liczba zdobytych punktów oraz liczba pierwszych miejsc w trakcie całego Konkursu są takie same – o zwycięstwie decyduje większa liczba drugich miejsc i analogicznie do kolejnych pozycji, aż otrzymamy rozstrzygnięcie.
  4. Jeśli powyższe warunki nie dały rozstrzygnięcia – wygrywa osoba, która wygra konkurs dodatkowy, o którym poinformujemy 27.12.
  5. Nagroda główna zostanie przyznana na zakończenie Konkursu zgodnie z ogólnym rankingiem uczestników osiągniętym we wszystkich etapach Konkursu. Uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z zasadami podanymi powyżej.
 3. Informacja o nazwiskach lub emaile/loginy zwycięzców Konkursu oraz wartości nagród zostanie opublikowana w Serwisie, a zwycięzcy zostaną o tym poinformowani na grupie Zagranie.com w portalu Facebook.com.

Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane po każdym etapie Konkursu. Nagroda główna zostanie przyznana po zakończeniu Konkursu.
 2. W dniach 01-04.12, 06-11.12,13-18.12,20-24.12.2021 nagrodami będą freebety do bukmacherów.
 3. Kwoty bonusów zostaną ustalone przez organizatora Konkursu.
 4. Warunki obrotu bonusami ustalane są przez bukmachera.
 5. W dniach 05.12, 12.12, 19.12 dodatkowo oprócz bonusów do bukmachera będą przyznawane nagrody rzeczowe dla jednej, najszybszej osoby z poprawnym rozwiązaniem zadania.
  1. 1.: FIFA 22 Standard Edition (platforma do wyboru przez zwycięzcę)
  2. 2.: FarCry 6 Standard Edition (platforma do wyboru przez zwycięzcę)
  3. 3.: Piłkarski T-shirt Twojego ulubionego klubu
 6. W każdym pojedynczym konkursie w dniach do wywalczenia będzie maksymalnie 20 punktów i bonus do jednego z bukmacherów.
 • 1. Miejsce – 20 punktów
 • 2. Miejsce – 19 punktów
 • 3. Miejsce – 18 punktów
 • 4. Miejsce – 17 punktów
 • 5. Miejsce – 16 punktów
 • 6. Miejsce – 15 punktów
 • 7. Miejsce – 14 punktów
 • 8. Miejsce – 13 punktów
 • 9. Miejsce – 12 punktów
 • 10. Miejsce – 11 punktów
 • 11. Miejsce – 10 punktów
 • 12. Miejsce – 9 punktów
 • 13. Miejsce – 8 punktów
 • 14. Miejsce – 7 punktów
 • 15. Miejsce – 6 punktów
 • 16. Miejsce – 5 punktów
 • 17. Miejsce – 4 punkty
 • 18. Miejsce – 3 punkty
 • 19. Miejsce – 2 punkty
 • 20. Miejsce – 1 punkt
 1. Nagrodę główną otrzyma osoba, która w klasyfikacji generalnej konkursu uzbiera najwięcej punktów w dniach 01.12-24.12.2021. O aktualnym stanie klasyfikacji generalnej będziemy informowali na grupie typerskiej Zagranie na portalu Facebook.
 2. Udział w każdym etapie konkursu jest dobrowolny. Nie ma obowiązku uczestnictwa w każdym etapie, aby wygrać nagrodę główną. Decyduje liczba zgromadzonych punktów.
 3. W przypadku głównej nagrody jedna osoba otrzyma następującą nagrodę: Xbox Series S
 4. Administrator serwisu skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem adresu e-mail lub konta na Facebooku.
 5. Zdobyte nagrody przekażemy w ciągu 30 dni od momentu ustalenia i weryfikacji zwycięzców.
 6. Organizator dostarczy nagrodę do zwycięzcy drogą pocztową na adres domowy, po uprzednim skontaktowaniu się z nim.
 7. W przypadku wystąpienia podatku dochodowego, zwycięzca będzie zobowiązany do zapłaty podatku właściwemu organowi podatkowemu.
 8. Nagroda nie podlega zamianie, jest niezbywalna i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.

Dane osobowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzał dane osobowe uczestników zgodnie Polityką Prywatności.
 2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, przewidywania i typy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, jak również w celu przeprowadzenia Konkursu.
 3. Jeśli wygrasz nagrodę, możemy poprosić Cię o kopię dowodu osobistego, numeru telefonu, adres miejsca zamieszkania. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do weryfikacji Twoich danych, przesłania/dostarczenia nagród, opłacenia odpowiednich podatków i celów archiwizacyjnych
 4. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami m.in. na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, komu je udostępniamy, a także o Twoich prawach i naszych obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych.

Naruszenie zasad

 1. Wszelkie próby naruszenia lub nadużycia zasad działania Konkursu są zabronione i mogą skutkować dyskwalifikacją z Konkursu.
 2. Sankcje obejmują unieważnienie/usunięcie typów, dyskwalifikację z Konkursu, ostrzeżenia, tymczasowe zakazy uczestnictwa oraz w określonych okolicznościach stałe zablokowanie dostępu do grupy.
 3. Wymiar sankcji zależy od wagi wykroczenia i tego, czy uczestnik popełnia je po raz kolejny. Przypadki naruszeń są oceniane indywidualnie, a decyzje podjęte przez naszą administrację są ostateczne i powinny być respektowane.
 4. Jeśli podejrzana aktywność lub naruszenie zasad zdarzy się więcej niż raz, zastrzegamy sobie prawo do wyciszenia aktywności użytkownika w konkursach i na grupie Zagranie.
 5. W przypadku podejrzanej działalności lub naruszenia zasad przez zwycięzcę ogłoszonego wcześniej, zwycięzca ten zostanie zawieszony, a nagroda zostanie przyznana kolejnej osobie w tabeli wyników danego etapu Konkursu.

Prośby o wyjaśnienie / Reklamacje

 1. Wszelkie kwestie lub wątpliwości, które nie mają jasnych wytycznych w powyższych zasadach, rozstrzygane będą zgodnie z decyzjami naszej administracji. Jeśli chcesz poprosić o wyjaśnienie / zakwestionować niektóre z naszych decyzji, możesz to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres redakcja.zagranie@gmail.com.
 2. Wszelkie spory prawne, które mogą się pojawić, podlegają prawu duńskiemu i będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Danii.

Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu według własnego uznania, o wszelkich istotnych zmianach powiadomimy użytkowników zamieszczając informację w Serwisie lub na grupie Zagranie.com na Facebooku.

 

Zaloguj się aby dodawać komentarze