Cash out – najważniejsze informacje W dzisiejszym tekście skoncentrujemy uwagę na pojęciu „cash out”. Przekładając na język polski – zamknij zakład lub wypłać pieniądze. Mówiąc krótko, jest to opcja, która...